O značce Seiko

O nás

 

Zakladatel Seiko Kintaro Hattori se narodil v centru Tokia v roce 1860. V roce 1881, ve věku pouhých 21 let, založil vlastní společnost „K. Hattori ” s velkoobchodním i maloobchodním prodejem hodinek a jen o dvanáct let později založil továrnu, kterou nazval Seikosha, v překladu „Dům přesnosti“, na výrobu vlastních hodin a později i hodinek. Jeho cílem bylo se časem zcela osamostatnit a vyrábět si všechny komponenty a části vlastními silami. Počet hodinářských inovací v průběhu desetiletí nese důkaz, že Kintarova vize fungovala a je dodnes inspirací.

Seiko jako značka je známá svým stylem a technologií. Hodinky jsou vyrobeny tak, aby zapadaly do každodenního života, aby fungovaly pohodlně a přitom byly stále atraktivní. Hodinky Seiko přicházejí v mnoha klasických i nových designech a snadno se přizpůsobí životnímu stylu kohokoliv, ať už jste sportovec, obchodník, pracujete v kanceláři nebo jste třeba pilotem letadla.

Seiko je lídrem v oblasti špičkové technologie Quartz a má celosvětovou popularitu pro svůj styl, inovace a dostupné ceny. Seiko je jedním z mála výrobců náramkových hodinek, kteří vyrábějí všechny své hodinky a pohyby výhradně ve své režii. V továrnách společnosti Seiko se vyrábějí i velmi drobné předměty, jako je mazací olej používaný v hodinkách nebo svítivé sloučeniny používané na ručičkách hodinek. Kvalita produktu je tedy zaručena.

Vyberte si ze široké škály hodinek Seiko, ať už se jedná o výše uvedené Seiko Astron nebo oblíbené Prospex, Presage, Solar nebo Kinetic, Divers watches pro potápěče, Seiko Titanium z hypoalergenního titania, Seiko Chronograph se širokou škálou funkcí, speciální edice Seiko 5 Sport inspirované slavnými seriály, celebritami a postavičkami a další limitované edice ze všech řad. 

Funkcionality a péče

Děkujeme, že nosíte hodinky SEIKO. Jde o precizní časomíru vyrobenou dle nejvyšších standardů kvality a doufáme, že Vám tyto hodinky budou bezproblémově sloužit po mnoho let. Pokud by potřebovaly opravit, evropská i celosvětová síť Servisních center SEIKO je Vám k dispozici.

Potvrzujeme, že na hodinky SEIKO, specifikované na přiloženém Záručním listu, se vztahuje záruka na materiálové nebo řemeslné vady po dobu dvou let od data koupě, za předpokladu, že byly prodány autorizovaným prodejcem SEIKO v Evropě. Během této doby budou zdarma provedeny potřebná seřízení, úpravy, opravy nebo výměna součástí či strojku, s výjimkou případů škody způsobené nehodou nebo nedostatečnou péčí. Abyste mohli záruku využít, předložte autorizovanému prodejci SEIKO, od kterého jste hodinky zakoupili nebo v kterékoli provozovně patřící do evropské servisní sítě SEIKO společně s hodinkami také platný Záruční list.

Seznam provozoven této sítě je uveden na oficiálních stránkách SEIKO.

Pokud byste chtěli předložit hodinky k opravě autorizovanému prodejci SEIKO nebo Servisnímu centru SEIKO mimo Evropu, bude platit světová záruka SEIKO. Podmínky světové záruky jsou totožné s podmínkami evropské záruky, poskytované služby mají stejně vysokou úroveň, ale platí pouze po dobu jednoho roku od data koupě.

Korunka

Některé modely mají standartní šroubovací korunku.

  • Jak odemknout korunku:

Odšroubujte korunku otáčením proti směru hodinových ruček. Za účelem nastavení času/ kalendáře ji pak vytáhněte.

  • Jak uzamknout korunku:

Zamáčkněte korunku zpět do normální pozice. Pak ji otáčením po směru hodinových ruček za současného lehkého tlaku uzamkněte.

  • Při používání hodinek ve vodě:

Před používáním hodinek ve vodě se ujistěte, že korunka je úplně zašroubovaná. Nemanipulujte s korunkou, pokud jsou hodinky mokré nebo ve vodě.

 

Číslo kalibru Vašich hodinek

Na zadní části pouzdra Vašich hodinek naleznete číslo kalibru. Přečtěte si, prosím, návod týkající se Vašeho čísla kalibru. Jedná se o čtyřmístné číslo nalevo od pomlčky.

 

Výměna baterie v analogových quartzových hodinkách

Jelikož je baterie do hodinek vložena v továrně, aby se zkontrolovaly funkce a výkon hodinek, její životnost už může být nižší, než je uvedeno. Když baterie dojde, vyměňte ji co nejdříve, abyste předešli jakýmkoli poruchám. Doporučujeme, abyste se za účelem výměny baterie obrátili na autorizovaného prodejce SEIKO a požadovali originální baterii SEIKO.

  • Indikátor životnosti baterie

Pokud mají Vaše analogové quartzové hodinky vteřinovou ručku, začne se v případě nutnosti výměny baterie pohybovat ve dvouvteřinových intervalech místo normálních jednovteřinových. (Některé kalibry tuto funkci nemají.) I když se vteřinová ručka pohybuje ve dvouvteřinovém intervalu, hodinky zůstávají přesné.

 

Zpožďování/předcházení analogových quartzových hodinek

Za normálního teplotního rozmezí (5 °C ~ 35 °C nebo 41 °F ~ 95 °F) se hodinky mohou zpožďovat/předcházet o méně než 15 vteřin za měsíc (některé kalibry 20 vteřin).

 

Jak zachovat kvalitu Vašich hodinek

VODOTĚSNOST

Nevodotěsné hodinky

Pokud na zadní části pouzdra Vašich hodinek není napsáno „WATER RESISTANT“ (VODOTĚSNÉ), Vaše hodinky nejsou vodotěsné, a měli byste zamezit jakémukoliv kontaktu s vodou, aby nedošlo k poškození strojku. Pokud se hodinky namočí, doporučujeme je nechat zkontrolovat u autorizovaného prodejce nebo servisním centrem.

Vodotěsnost (3 bary)

Pokud je na zadní části pouzdra napsáno „WATER RESISTANT“ (VODOTĚSNÉ), Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 3 barů, což znamená náhodný kontakt s cákající vodou nebo deštěm, ale nebyly navrženy pro nošení při plavání nebo potápění.

Vodotěsnost (5 barů)

Pokud je na zadní části pouzdra napsáno ”WATER RESISTANT 5 BAR” (VODOTĚSNÉ DO TLAKU 5 BARŮ), Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 5 barů, a jsou vhodné pro nošení při plavání, jachtingu a sprchování.

Vodotěsnost (10 barů/15 barů/20 barů)

Pokud je na zadní části pouzdra napsáno ”WATER RESISTANT 10 BAR”,”WATER RESISTANT 15 BAR”, nebo „WATER RESISTANT 20 BAR“ Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 10, 15 nebo 20 barů, a jsou vhodné pro nošení při koupání nebo šnorchlování, ale nikoli při přístrojovém potápění. Při přístrojovém potápění doporučujeme nosit potápěčské hodinky SEIKO. 

Před použitím hodinek vodotěsných do tlaku 5, 10, 15 nebo 20 barů ve vodě zkontrolujte, že korunka je úplně zamáčknutá. Nemanipulujte s korunkou ve vodě nebo pokud jsou hodinky mokré. Po použití v mořské vodě hodinky opláchněte sladkou vodou a kompletně usušte.

Při sprchování s hodinkami vodotěsnými do 5 barů nebo koupání s hodinkami vodotěsnými do 10, 15 nebo 20 barů dbejte na následující:

  • Nemanipulujte s korunkou, pokud jsou hodinky mokré od mýdlové vody nebo šamponu.
  • Při ponechání hodinek v teplé vodě se můžou hodinky začít mírně předcházet nebo zpožďovat. Toto se ovšem upraví po návratu hodinek do normální teploty.

UPOZORNĚNÍ

Tlak v barech je zkušební tlak a nekoresponduje vždy se skutečnou hloubkou ponoru, protože pohyby při plavání obvykle tlak v dané hloubce zvyšují. Při potápění s hodinkami byste měli být obezřetní.

 

TEPLOTA [pouze pro analogové quartzové hodinky]

Vaše hodinky fungují se stálou přesností v teplotním rozmezí 5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F). Teploty nad 60 °C (140 °F) mohou způsobit vytečení baterie nebo zkrátit její životnost. Nenechávejte hodinky dlouhodobě ve velmi nízkých teplotách nižších než –10 °C (+14 °F), neboť chlad může způsobit, že se hodinky začnou mírně předcházet nebo opožďovat. Tyto stavy se ovšem po návratu do normální teploty upraví.

 

NÁRAZY & VIBRACE

Lehké aktivity na Vaše hodinky nemají vliv, ale dávejte pozor, aby Vám hodinky neupadly nebo nenarazily do tvrdého povrchu.

 

MAGNETISMUS

Silný magnetismus má na hodinky negativní vliv. Zamezte blízkému kontaktu s magnetickými objekty.

 

PRAVIDELNÁ KONTROLA

Každé 2 až 3 roky doporučujeme hodinky nechat zkontrolovat autorizovaným prodejcem SEIKO nebo SERVISNÍM CENTREM k zaručení neporušenosti pouzdra, korunky, těsnění a skla.

 

PÉČE O POUZDRO A NÁRAMEK

Abyste se vyhnuli možnému zrezivění pouzdra a náramku, způsobeném prachem, vlhkostí a potem, pravidelně je otírejte měkkou suchou látkou.

 

CHEMIKÁLIE

Nevystavujte hodinky kontaktu s rozpouštědly, rtutí, kosmetickými spreji, čistícími prostředky, lepidly a barvami. Mohlo by dojít ke změně barvy nebo kvality či poškození pouzdra, náramku a dalších částí.

 

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANNÉHO FILMU NA ZADNÍ ČÁSTI POUZDRA

Pokud mají Vaše hodinky na zadní části pouzdra ochranný film a/nebo nálepku, před používáním hodinek je sloupněte. Jinak by se pod ně mohl dostat pot a způsobit rezivění zadní části pouzdra.

Návody

Pro obsluhu Vašich hodinek si stáhněte odpovídající návod:

  1. Návod identifikujete podle čísla kalibru.
  2. Číslo kalibru najdete na zadní straně pouzdra (viz. obrázek): 
  3. Návod pod identifikovaným číslem kalibru stáhnete zde.